View Single Post
  #1  
Starý 19.08.2009, 14:25
Cyklomaraton BMB
 
Příspěvky: n/a
Smile Cyklomaraton Brno - Mikulov - Brno - 40 ročník

HISTORIE ZÁVODU:
Cyklistický marathon Brno - Mikulov - Brno (dále jen BMB) byl založen na přelomu 60. a 70. let minulého století. O tom, zda první ročník závodu proběhl poprvé již v roce 1969 nebo až v roce 1971 je dlohodobě vedena ostrá diskuze. Jedná se o kulturně-politicko-společensko-sportovně-vlastivědnou akci, jež se aktivně účastní jen muži (vice viz. oddíl BMB a ženy) bez rozdílu věku, sociálního postavení, náboženského vyznání či politického přesvědčení (akorát mládež do 12 let, šupáci, militantní islamisté a komunisti mají zákaz).

TERMÍN, TRASA A DOPROVODNÝ PROGRAM:
Cyklomarathon BMB se koná jedenkrát ročně a to vždy v srpnový víkend, jenž je nejbližší datu 21. srpna. Start závodu je v sobotu v 10:00 na Monte Bů, naproti kostela hned vedle konečné šaliny č.4. Zpravidla jde o víkend, v němž se do Brna sjíždí desetitisíce východních Němců, aby pod zástěrkou Velké ceny motocyklů ČR vyplenili oba bordely ve městě.

Trasa závodu je celých čtyřicet let takřka identická. Peloton závodníků v sobotu absolvuje trasu Brno – Modřice – Blučina – Přísnotice (Žabčice) – Ivaň –Perná – Mikulov. V cíli každé etapy dochází k občerstvení a otevřené diskuzi nad aktuálními společenskými a kulturními tématy.

V místě dojezdu poslední etapy prvního dne marathonu, městě Mikulov, probíhá regenerace na místní plovárně a společenský večer ve vinném sklepě příp. irské hospodě, diskotéce Apollo atp. Program stejně jako ubytování je neorganizovaný, nepovinný a často nedůstojný.

Start nedělní etapy závodu probíhá v lokalitě koupaliště, kde se podává klobása, káva, případně pivo a rum. Následně účastníci cyklomarathonu vyrážejí zpět na stejnou trasu, absolvují v opačném pořadí všechny etapy předchozího dne. Příjemným zpestřením zpáteční trasy je několik fakultativních, nepovinných minietap (burčák na hrázi, Sport Bar Cobra atp.). Pomyslnou vítěznou pásku v blízkosti pivnice U Bláhovky na brněnské ulici Gorkého protrhne prezident závodu přibližně v 18.00, chvost pelotonu cca o 3 hodiny později, vybaven čelovkami.

REGULE ZÁVODU:
Účastník je povinnen být vybaven funkčním bicyklem a minimální částkou 35 Kčs v hotovosti (vzhledem k geopolitickému vývoji ČSSR v posledních 40-ti letech byla tato částka v roce 2006 upravena na 1500 Kč). Závodník je po celou dobu závodu povinnen se podřídit příkazům prezidenta závodu a především jej nikdy nepředjíždět. Pokud je závodník účasten závodu prvně, je označován za nováčka a vystavován drobné, přátelské šikaně zkušenějších jezdců. V etapě Perná je současně povinnen každému členu pelotonu na své náklady zajistit 0.5 dcl lihoviny dle vlastního výběru. Následně je prezidentem závodu oficiálně představen a jeho jméno je hlasitě a slavnostně provoláváno ostatními jezdci. V Mikulově na náměstí je následně vhozen do kašny, čímž je inciciační proces ukončen a závodník/nováček se stává členem světové organizace BMB.

BMB A ŽENY:
V polovině osmdesátých let přistoupil prezident BMB na opakovanou výzvu občanského sdružení Jihomoravské matky k zajištění genderové korektnosti závodu. V případě, že jakákoliv žena mladší 70. let opakovaně a neodbytně vyjádří požadavek zúčastnit se cyklomarathonu BMB a vlastní funkční dvoustopé vozidlo, může být toto vozidlo označeno jako „doprovodné“, žena do něj uskladní osobní věci závodníků a může jej řídit do Mikulova i zpět. Žena se může účastnit večerního programu. Výše uvedené tak popírá obecně šířenou nepravdu, že žena se nesmí stát aktivním účastníkem cyklomarathonu BMB. Není to tak, i žena má dnes v BMB své místo. Tato žena však nesmí být kráva, o čemž rozhodne prezident závodu těstě před startem marathonu.

Více informací na fanoškovské stránce
http://www.facebook.com/home.php?#/p...-Mikulov-Brno/
Odpovědět s citací